El bernat marbrejat ja és aquí

El bernat marbrejat és un insecte originari de la Xina, Japó i Corea. Es va trobar per primera vegada a Catalunya l’any 2016 a la ciutat de Girona i des de llavors s’ha anat trobant en les quatre províncies catalanes. Té una gran capacitat de colonització de nous territoris, ja que utilitza els vehicles de motor com una de les seves vies de dispersió.

Les conseqüències d’aquesta plaga són socials i econòmiques. Causa moltes molèsties a la ciutadania perquè pot viure i reproduir-se a la vegetació urbana. A la tardor busca amagatalls en els edificis o cases per hivernar produint molta molèstia. A més, s’alimenta de diferents tipus de conreus, cosa que provoca pèrdues econòmiques importants.

És molt important controlar les poblacions de bernat marbrejat i que tota la ciutadania aprengui a identificar-lo i eliminar-lo.

Aquesta campanya està impulsada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i la Diputació de Barcelona, que han posat a disposició de tota la ciutadania tot aquesta material i informació de la plaga.

L’objectiu és conscienciar la ciutadania sobre els problemes que ocasiona la plaga, sobretot en el sector agrícola, i aconseguir que tota la població sigui capaç d’identificar l’insecte per eliminar-lo.

Les accions de control de la plaga són competència del Servei de Sanitat Vegetal del DACC, comptant amb experts del programa de Protecció vegetal sostenible de l’IRTA.

Tot i això, és molt important que la ciutadania també col·labori en la lluita contra la plaga, comunicant observacions dels individus trobats i també eliminant-los.

 

Més informació

 

Publica un comentari