Consulta Pública Prèvia per a l’elaboració de l’Estratègia d’Autoconsum

El Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demogràfico, a través del Marco Estratégico de Energía y Clima vol iniciar un procés per a la modernització de l’economía, la creació de llocs de treball, el posicionament d’Espanya amb les energies i tecnologies que dominaran la propera dècada, el desenvolupament del medi rural, la millora de la salut de les persones i el medi ambient, i la justícia social.

Una de les eines és el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) que defineix les estratègies específiques per aconseguir els objectius en matèria d’energia i clima.

En el PNIEC, en la “Medida 1.4. Desarrollo del autoconsumo con renovables y la generación distribuida”, s’estableixen les línias d’actuació sobre l’autoconsum amb fons d’energia renovable. I estableix com un dels mecanismes d’actuació el desenvolupament d’una Estrategia Nacional de Autoconsumo, que és l’objectiu d’aquesta consulta prèvia.

El termini per fer aportacions és fins el 18 de setembre de 2020.

Publica un comentari