Consulta pública de la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica

La consulta té per objecte:

  • Estudiar les opcions que han de permetre, amb relació als vehicles L3e (motocicletes de dues rodes), L4e (motocicletes de dues rodes amb sidecar), L5e (tricicles de motor) i L7e (quadricicles pesats) establir un règim de càlcul de les emissions per a aquells vehicles que no disposen de dades oficials.
  • Analitzar les característiques que han de reunir els vehicles que, no disposant de matrícula de vehicle històric, sí que reuneixen determinats trets que els poden fer susceptibles d’algun tipus de benefici fiscal.

El termin i és des del 08/06/2020 fins el 08/07/2020

Més informació

Publica un comentari