Atles del món rural 2022: Despoblament o revitalització?

La pandèmia ha obert una porta al transvasament d’activitats i de població cap a les àrees rurals, segons l’Atles del món rural 2022, que s’ha presentat aquest 4 de maig a la seu de l’Associació Catalana de Municipis, a Barcelona.

La publicació, promoguda per l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA), l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Micropobles de Catalunya (MdC), conclou que els canvis tecnològics i culturals, el fre a la globalització i les exigències mediambientals a causa del canvi climàtic poden revitalitzar les àrees rurals.

L’estudi, realitzat per Ignasi Aldomà i Josep Ramon Mòdol, en col·laboració amb Ramon Morell, del Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida, constata que s’obren alternatives productives per a joves i nous pagesos, així com per l’agricultura social i urbana.

Les dades de l’Atles constaten la despoblació del món rural. En tres quarts de la superfície total del territori català hi viu només el 9% de la població del país (municipis de menys de 5000 habitants), mentre que en un 7% de superfície de territori (12% de municipis) hi viu el 64% de la població.

Pel que fa a l’impacte de les energies renovables al món rural, l’Atles apunta que davant la magnitud de les iniciatives empresarials, caldria plantejar un nou model alternatiu i sobirà de transició energètica, per tal d’encaixar els impactes mediambientals i paisatgístics i aconseguir una distribució equilibrada de les implantacions en l’espai i la societat.

 

 

Més informació

Publica un comentari