Actualització del visor de mapes de capacitat acústica aprovats

Catalunya encara té 275 municipis pendents d’aprovació, els quals suposen el 29 % del total.

L’esforç conjunt dels municipis i del Servei de Prevenció de la Contaminació Acústica i Lumínica ha estat cabdal i ha fet possible que a dia d’avui tots els municipis de més de 50.000 habitants tinguin el mapa de capacitat acústica aprovat.

En aquest context i, durant la Setmana Sense Soroll 2022, les administracions públiques de Catalunya han implantat mesures permanents relacionades amb la difusió dels mapes de capacitat acústica.

 

Més informació

Publica un comentari