Documents

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Sales de Llierca

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Beuda

Manual d’instruccions de la càmera termogràfica

NOVA CONTRACTACIÓ OBERTA: DINAMITZACIÓ DE TROBADES D’ACTORS TRANSFRONTERERS I DESENVOLUPAMENT D’EINES I ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES EN EL MARC DEL PROJECTE DE COOPERACIÓ «ECTADAPT»

Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Borrassà


Legislació

Reial Decret 900/2015, de 9 d’octubre, que regula les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum(BOE núm. 243 de 10.10.2015)

DECRET 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn(DOGC Núm. 6944 de 27.08.2015)

Llei 33/2015, de 21 de setembre, que modifica la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat(BOE núm. 227 de 22.09.2015)

DECRET 178/2015, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre l’emissió d’òxids de(DOGC núm. 6929 de 06.08.2015)

LLEI 22/2015, del 29 de juliol, de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels(DOGC núm. 6927 de 04.08.2015)


Publicacions

Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya

Guia de bones pràctiques per a instal·lacions de rentat de vehicles

Nova guia per millorar la gestió de la jardineria en espais públics

Canvi climàtic en el medi marí: impactes, vulnerabilitat i adaptació

La planificació del paisatge en l’àmbit local a Europa


Guia de proveïdors

Tarpunacoop

Esperanto Energy

Visió Solar Grup / Energies Renovables

SUNO Enginyeria de Serveis Energètics SCCL

Metàl.lics Tordera, s.l.u


Enllaços

EuroTopten

Compensanatura

Ajuntament de Barcelona – Web d’ambientalització

Web de la Comissió Europea sobre “green public procurement”

Guia de Playas


 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal