Documents

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Sant Ferriol

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Sales de Llierca

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Beuda

Manual d’instruccions de la càmera termogràfica

NOVA CONTRACTACIÓ OBERTA: DINAMITZACIÓ DE TROBADES D’ACTORS TRANSFRONTERERS I DESENVOLUPAMENT D’EINES I ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES EN EL MARC DEL PROJECTE DE COOPERACIÓ «ECTADAPT»


Legislació

Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació(BOE núm 316 de 31/12/2016)

Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer, que trasllada la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeo i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, relatiu a l’eficiència energètica, pel que fa a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l’eficiència del subministre d’energia.(BOE núm. 38 de 13/02/2016)

Reial Decret 900/2015, de 9 d’octubre, que regula les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum(BOE núm. 243 de 10.10.2015)

DECRET 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn(DOGC Núm. 6944 de 27.08.2015)

Llei 33/2015, de 21 de setembre, que modifica la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat(BOE núm. 227 de 22.09.2015)


Publicacions

Emissions en calderes de Biomassa. Guia pràctica sobre les emissions en combustions de biomassa

Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya

Guia de bones pràctiques per a instal·lacions de rentat de vehicles

Nova guia per millorar la gestió de la jardineria en espais públics

Canvi climàtic en el medi marí: impactes, vulnerabilitat i adaptació


Guia de proveïdors

Tarpunacoop

Esperanto Energy

Visió Solar Grup / Energies Renovables

SUNO Enginyeria de Serveis Energètics SCCL

Metàl.lics Tordera, s.l.u


Enllaços

EuroTopten

Compensanatura

Ajuntament de Barcelona – Web d’ambientalització

Web de la Comissió Europea sobre “green public procurement”

Guia de Playas


 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal