Documents

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Mieres

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible d’Osor

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Montagut i Oix

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Maià de Montcal

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Sant Jaume de Llierca


Legislació

Llei 8/2011, de 28 d’abril, per la que s’estableixen mesures per a la protecció de les infraestructures crítiques(BOE núm. 102 de 29 d'abril)

Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic(BOE núm. 261 de 31/10/2007)

Llei 41/2010, de 29 de desembre, de protecció del Medi Marí(BOE núm. 317 de 30.12.2010)

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme(DOGC núm. 5686 de 05.08.2010)

Decret 87/2010, de 29 de juny, que aprova Programa gestió residus municipals de Catalunya(PROGREMIC) i regula procediment de distribució de recaptació dels cànons disposició del rebuig residus municipals(DOGC núm 5664 de 06.07.2010)


Publicacions

La creixent fragmentació del paisatge posa en perill la vida silvestre

Sostenibilitat a les comarques gironines

Som allò que vestim

Guia d’hotels més sostenibles

Guia congresos i convencions més sostenibles


Guia de proveïdors

Laboratorio de Ensayos Metrológicos (LEM)

SERPA, Enginyeria i Consultoria Ambiental SL

MARCADIFERENCIA S.L.

G3 – GEOLOGIA – GEOTECNIA – TOPOGRAFIA – MEDI AMBIENT

AMBIOGIC, S.L.P.


Enllaços

Estadística – Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

INE – Institut Nacional d’Estadística

IDESCAT – Institut d’Estadística de Catalunya

FEMP – Federació Espanyola de Municipis i Províncies

Federació de Municipis de Catalunya


 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal