Documents

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Lladó

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de La Pera

Mobilitat elèctrica, eficient i sostenible

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Vilopriu

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible del Port de la Selva


Legislació

Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer, que trasllada la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeo i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, relatiu a l’eficiència energètica, pel que fa a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l’eficiència del subministre d’energia.(BOE núm. 38 de 13/02/2016)

Reial Decret 900/2015, de 9 d’octubre, que regula les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum(BOE núm. 243 de 10.10.2015)

DECRET 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn(DOGC Núm. 6944 de 27.08.2015)

Llei 33/2015, de 21 de setembre, que modifica la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat(BOE núm. 227 de 22.09.2015)

DECRET 178/2015, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre l’emissió d’òxids de(DOGC núm. 6929 de 06.08.2015)


Publicacions

Canvi climàtic en el medi marí: impactes, vulnerabilitat i adaptació

La planificació del paisatge en l’àmbit local a Europa

Com pots estalviar electricitat

Com pots estalviar gas a la llar

Com pots estalviar aigua a la llar


Guia de proveïdors

Polysitec

LLADRUC, Educació Canina

Equipos y Servicios del Nordeste, S.L. (EQUINORD)

Tarpunacoop

Esperanto Energy


Enllaços

Portal EnerLEX – Legislació energètica

Observatorio de la sostenibilidad

IHOBE – Compra Pública Verda

EuroTopten

Compensanatura


Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal