Documents

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible d’Amer

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Besalú

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Sant Martí Vell

Productes eficients en recursos i canvi climàtic – Agència de Residus de Catalunya

Jornada de presentació del projecte BEenerGI. Girona, 16 de juliol de 2015


Legislació

DECRET 178/2015, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre l’emissió d’òxids de(DOGC núm. 6929 de 06.08.2015)

LLEI 22/2015, del 29 de juliol, de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels(DOGC núm. 6927 de 04.08.2015)

LLEI 21/2015, del 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya(DOGC núm. 6927 de 04.08.2015)

Resolució TES/633/2015, de 16 de març, per la qual s’aproven els models de sol·licitud declaració a presentar per les persones contribuents del cànon de l’aigua amb dret a l’ampliació de trams i/o a gaudir de la tarifa social, i s’estableixen les condicions per presentar-los.(DOGC núm. 6846 de 08/04/2015)

Reial Decret 183/2015, de 13 de març, que modifica el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de Responsabilitat Mediambiental, aprovat pel Reial Decret 2090/2008, de 22 de desembre(BOE núm. 83 de 7 d'abril de 2015)


Publicacions

Guia per a la selecció d’espècies de verd urbà: Jardineria

Guia per a l’adopció de criteris mediambientals en els contractes de manteniment

A Sant Boi som eficients! Guia per estalviar energia a casa

La planificació del paisatge en l’àmbit local a Europa

Estudi del soroll generat durant la recollida de la fracció Resta dels residus


Guia de proveïdors

SUNO Enginyeria de Serveis Energètics SCCL

Metàl.lics Tordera, s.l.u

Fustakia

Ingenieria Social

GENERA – Consens pel Desenvolupament Responsable


Enllaços

Observatorio de la sostenibilidad

IHOBE – Compra Pública Verda

EuroTopten

Compensanatura

Ajuntament de Barcelona – Web d’ambientalització


Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal