Documents

PONÈNCIES: Jornada tècnica sobre el control de les colònies urbanes de gats – Lloret de Mar, 23 de març de 2017

CONTRACTACIÓ OBERTA: Creació lloc Web per al Projecte de cooperació «ECTADAPT» sobre l’adaptació de l’ECT al Canvi Climàtic

Seminari Webinar sobre subvencions del 2017 del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona

Ponències del Seminari de llançament del Projecte ECTAdapt

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Lloret de Mar


Legislació

DECRET 1/2017, de 3 de gener, pel qual s’aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016–2021(DOGC núm. 7281 de 05.01.2016)

Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació(BOE núm 316 de 31/12/2016)

Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer, que trasllada la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeo i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, relatiu a l’eficiència energètica, pel que fa a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l’eficiència del subministre d’energia.(BOE núm. 38 de 13/02/2016)

Reial Decret 900/2015, de 9 d’octubre, que regula les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum(BOE núm. 243 de 10.10.2015)

DECRET 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn(DOGC Núm. 6944 de 27.08.2015)


Publicacions

Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya

Guia de bones pràctiques per a instal·lacions de rentat de vehicles

Nova guia per millorar la gestió de la jardineria en espais públics

Canvi climàtic en el medi marí: impactes, vulnerabilitat i adaptació

La planificació del paisatge en l’àmbit local a Europa


Guia de proveïdors

Polysitec

LLADRUC, Educació Canina

Equipos y Servicios del Nordeste, S.L. (EQUINORD)

Tarpunacoop

Esperanto Energy


Enllaços

ENERINVEST

Beenergi

Portal EnerLEX – Legislació energètica

Observatorio de la sostenibilidad

IHOBE – Compra Pública Verda


 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal