Documents

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Garrigàs

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Les Preses

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible d’Albons

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Pau

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Begur


Legislació

Reial Decret 900/2015, de 9 d’octubre, que regula les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum(BOE núm. 243 de 10.10.2015)

DECRET 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn(DOGC Núm. 6944 de 27.08.2015)

Llei 33/2015, de 21 de setembre, que modifica la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat(BOE núm. 227 de 22.09.2015)

DECRET 178/2015, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre l’emissió d’òxids de(DOGC núm. 6929 de 06.08.2015)

LLEI 22/2015, del 29 de juliol, de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei de protecció dels(DOGC núm. 6927 de 04.08.2015)


Publicacions

Guia de consum sostenible i conscient

Informe sobre les avantatges del compostatge

Guia per a la selecció d’espècies de verd urbà: Jardineria

Guia per a l’adopció de criteris mediambientals en els contractes de manteniment

A Sant Boi som eficients! Guia per estalviar energia a casa


Guia de proveïdors

LLADRUC, Educació Canina

Equipos y Servicios del Nordeste, S.L. (EQUINORD)

Tarpunacoop

Esperanto Energy

Visió Solar Grup / Energies Renovables


Enllaços

Portal EnerLEX – Legislació energètica

Observatorio de la sostenibilidad

IHOBE – Compra Pública Verda

EuroTopten

Compensanatura


Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal