Documents

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Les Planes d’Hostoles

PONÈNCIES – Jornada Vehicle elèctric a les comarques gironines

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Tortellà

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Sant Ferriol

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Sales de Llierca


Legislació

DECRET 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya(DOGC núm. 7477 de 19/10/2017)

LLEI 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic(DOGC núm. 7426 de 03/08/2017)

DECRET 1/2017, de 3 de gener, pel qual s’aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016–2021(DOGC núm. 7281 de 05.01.2016)

Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació(BOE núm 316 de 31/12/2016)

Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer, que trasllada la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeo i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, relatiu a l’eficiència energètica, pel que fa a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l’eficiència del subministre d’energia.(BOE núm. 38 de 13/02/2016)


Publicacions

Gestió de serveis ambientals municipals

La Diputació de Barcelona ha publicat “Informe: Avaluació econòmica de l’adaptació al canvi climàtic”

Estudi sobre la viabilitat tècnica, ambiental i econòmica de la implantació d’un sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR) per als envasos de begudes d’un sol ús a Catalunya

Informe: “Possibilitats normatives i fiscals per prevenir el malbaratament alimentari a Catalunya”:

Emissions en calderes de Biomassa. Guia pràctica sobre les emissions en combustions de biomassa


Guia de proveïdors

DISSETURBAN – Mobiliari Urbà

ETECNIC Energy and Mobility S.R.L.

Polysitec

LLADRUC, Educació Canina

Equipos y Servicios del Nordeste, S.L. (EQUINORD)


Enllaços

ENERINVEST

Beenergi

Portal EnerLEX – Legislació energètica

Observatorio de la sostenibilidad

IHOBE – Compra Pública Verda


 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal