Documents

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Lloret de Mar

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Verges

Presentacions i documentació de la jornada sobre la nova Llei de Qualitat Ambiental

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Vilaür

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Sant Miquel de Campmajor


Legislació

Reial Decret 56/2016, de 12 de febrer, que trasllada la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeo i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, relatiu a l’eficiència energètica, pel que fa a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l’eficiència del subministre d’energia.(BOE núm. 38 de 13/02/2016)

Reial Decret 900/2015, de 9 d’octubre, que regula les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum(BOE núm. 243 de 10.10.2015)

DECRET 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn(DOGC Núm. 6944 de 27.08.2015)

Llei 33/2015, de 21 de setembre, que modifica la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat(BOE núm. 227 de 22.09.2015)

DECRET 178/2015, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre l’emissió d’òxids de(DOGC núm. 6929 de 06.08.2015)


Publicacions

Nova guia per millorar la gestió de la jardineria en espais públics

Canvi climàtic en el medi marí: impactes, vulnerabilitat i adaptació

La planificació del paisatge en l’àmbit local a Europa

Com pots estalviar electricitat

Com pots estalviar gas a la llar


Guia de proveïdors

Polysitec

LLADRUC, Educació Canina

Equipos y Servicios del Nordeste, S.L. (EQUINORD)

Tarpunacoop

Esperanto Energy


Enllaços

ENERINVEST

Beenergi

Portal EnerLEX – Legislació energètica

Observatorio de la sostenibilidad

IHOBE – Compra Pública Verda


 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal