Documents

Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Navata

Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de La Vall d’en Bas

Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de la Vila de Llívia

Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Capmany

Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Breda


Legislació

Llei 21/2013, de 9 de diciembre, d’avaluació ambiental(BOE núm. 296 d' 11/12/2013)

ORDRE AAM/246/2013, de 14 d’octubre, per la qual es regulen els instruments d’ordenació forestal(DOGC núm. 6483 de 18/10/2013)

Reial Decret 630/2013, de 2 d’agost, pel que es regula el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores(BOE Núm. 185 de 03/08/2013)

Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbana(BOE núm 153 de 27.06.2013)

Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes(BOE Núm. 129 de 30 de maig de 2013)


Publicacions

Estudi del soroll generat durant la recollida de la fracció Resta dels residus

Reptes per preservar els boscos madurs a Catalunya

Manual pràctico de contratación y compra pública verde. Modelos y ejemplos para la implantación por la administración pública vasca

Informe: Balanç econòmic de la recollida de residus porta a porta i en àrea de vorera per als ens locals i propostes d’optimització

Informe “La Situación de los Bosques y el Sector Forestal en España – ISFE 2013″


Guia de proveïdors

EnErGi – Enginyeria Energètica Gironina, S.L

Gravis

DAC Solucions Mediambientals SL

Engega’t

Nawatec


Enllaços

Compensanatura

Ajuntament de Barcelona – Web d’ambientalització

Web de la Comissió Europea sobre “green public procurement”

Guia de Playas

Cadaquès Retorna – Prova pilot del sistema de retorn d’envasos de begudes de Cadaqués


Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal