Qui som

El programa de foment de la sostenibilitat de la Diputació de Girona com a punt de partida

Tenint en compte les necessitats, demandes i l’interès creixent dels governants municipals pels temes mediambientals, l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona impulsa un ambiciós programa de foment de la sostenibilitat específic per al món local. Aquest programa, adoptat pel Ple de la Diputació de Girona amb el consens de tots els grups polítics presents, té tres línies bàsiques d’acció.

  • Per una banda, ofereix una metodologia concreta, amb el seu propi corpus ideològic i programàtic, adaptable a les dimensions i necessitats dels ajuntaments gironins.
  • La segona línia posa a disposició dels ens locals un fons de finançament per a dur a terme els Plans d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS).
  • La tercera proposa la creació d’un Consell Local d’Iniciatives Ambientals amb l’objectiu que tots els ens locals puguin participar en la definició de les accions estratègiques que s’hauran d’impulsar desde tots els nivells: local, comarcal i regional/territorial, amb la complicitat dels ciutadans.

Quan neix el CILMA i quins són els seus objectius?

Així doncs, l’any 1999 es constitueix el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA) integrat per un gran nombre d’ajuntaments, consells comarcals i la Diputació de Girona.

En aquest primer període, l’objectiu primordial era que els estatuts asseguressin la presència de tot el territori en els seus òrgans de govern i també la representació equitativa, sense exclusions, de totes les forces polítiques escollides a les comarques de Girona.

En aquesta primera Assemblea General també s’aprovaren com a objectius del CILMA:

  • 1r. Esdevenir plataforma d’interlocució unitària amb els altres organismes i institucions més enllà de les nostres comarques.
  • 2n. Conformar un fòrum de debat a l’entorn de la sostenibilitat aplicada als municipis de les comarques gironines, amb possibilitat d’intercanviar experiències i d’aplegar iniciatives per uns objectius comuns.
  • 3r. Constituir-se en grup d’interès davant la mobilització de recursos i la catalització d’iniciatives.
  • 4t. Exemplificar el treball comú i la mobilització solidària com a eines imprescindibles per a l’avenç cap a una societat sostenible, tant des del punt de vista social i econòmic com ambiental.

Quina és la nostra dinàmica i operativa?

Diferents factors han comportat que una iniciativa d’aquestes característiques sigui ben acceptada per totes les institucions, tant públiques com privades.

Primer de tot, el reconeixement de la importància d’incloure variables ambientals en la presa de decisions polítiques.

També el fet que la gran majoria d’ajuntaments de les nostres comarques no disposi de tècnics mediambientals que donin pautes de coneixement i assessorin els governants municipals en el dia a dia, ja que bona part de municipis tenen delegades les competències mediambientals als consells comarcals, ja sigui en els supòsits de dispensa municipal dels serveis o per assumpció d’aquests serveis municipals per altres títols, d’acord amb la legislació de règim local.

El CILMA, conscient d’aquesta realitat, decideix fer-hi front i assumir com a repte impulsar la cohesió de municipis i estimular-ne una cultura cooperativa per tal d’emprendre iniciatives en un marc d’eficiència i qualitat, implicar-se en la mobilització de recursos i assumir un paper actiu en la gestió de programes europeus.

Ara bé, en el procés d’elaboració i implantació de polítiques públiques ambientals hi trobem implicats diferents àmbits governamentals, òrgans administratius, agents socioeconòmics, així com també el conjunt de la ciutadania. És a dir, és un entramat d’actors institucionals, polítics i socials amb un fi comú: vetllar per la conservació de l’entorn i la qualitat de vida de tots els ciutadans.

Tenint en compte aquesta realitat politicoadministrativa i socioecològica, és necessari dissenyar una estratègia que asseguri la vehiculació de la informació, el diàleg, la negociació i el posterior consens entre tots aquests agents implicats.

_Ens adherits


 

 
Amb el suport de:

Pujada Sant Martí, 4-5 - 17004 - Girona - Tel.972 185 183 - cilma@cilma.cat - nota legal