XXV Jornades Tècniques Silvícoles

Donar una formació pràctica sobre la gestió dels boscos i la silvicultura de les diferents espècies forestals i presentar, in situ, experiències relatives a la planificació de la gestió, tractaments silvícoles, gestió i aprofitaments d'espècies forestals, introducció d'espècies i plantacions, alternatives de gestió, mercats i productes, etc.

Publica un comentari