XI Seminari de Gestió ambiental: Patrimoni natural i propostes per a una gestió sostenible de les capçaleres del Ter i del Freser

Presentar els resultats de la recerca naturalista que s’hi du a terme, valorar els efectes dels usos i les activitats que s’hi practiquen, debatre els diferents models de protecció que s’hi podrien aplicar i promoure la coordinació amb altres espais naturals protegits de Catalunya Nord.

Publica un comentari