Workshop final del projecte LIFE MINAQUA

LIFE MINAQUA “Projecte demostratiu d’estalvi d’aigua en les instal·lacions de rentat de vehicles mitjançant l’ús de tecnologies naturals i detergents biodegradables” (setembre 2012 – setembre 2016) s’està duent a terme de forma paral·lela a Girona (Grup Fundació Ramon Noguera) i a Sant Sebastià (Grupo GUREAK) en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, IQS i Aqualogy.

Publica un comentari