Visita tècnica del projecte AIDA al Banc de Sang i Teixits

La primera visita tècnica del Projecte AIDA (Affirmative Integrated Design energy Action) es farà l’1 d’octubre en el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, un centre de referència per al processament de sang i teixits humans, i també un banc públic de cèl·lules mare.

La visita serà guiada per representants de l’equip de projecte i direcció d’obra ( SaAS), així com de representants dels llogaters de l’edifici, el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, i els tècnics responsables de la gestió energètica.  Ens mostraran no només quines són les característiques de l’edifici, sinó quin ha estat el camí per arribar-hi, i les principals innovacions a nivell energètic i de confort i salut.

La suma de mesures passives, sistemes d’alta eficiència i generació d’energia renovable preveu aconseguir un estalvi en les emissions de CO2 associades al consum energètic superior al 60% comparat amb un edifici d’estricte compliment de la legislació vigent (estalvis associats a refrigeració superior al 80%!). Els resultats dels primers dos anys d’operació de l’edifici mostren com a través de la gestió energètica i la continuada optimització del funcionament de l’edifici es pot aconseguir un augment progressiu dels estalvis energètics.

Publica un comentari