Visita tècnica a edifici d’oficines EspaiZero

És un edifici d‘oficines promogut com a seu de la empresa Wattia Innova, amb voluntat de ser un edifici energèticament autosuficient. Es va partir d’un edifici existent però es va escollir un edifici adequat: bona orientació i la possibilitat d’implantar mesures de reducció de la demanda, tant actives com passives i d’autogeneració d’energia.  L’edifici vol demostrar que es pot aconseguir el balanç d’energia zero, mitjançant una sèrie de mesures de estalvi energètic, generació d’energies renovables i sistemes d’automatització i control; a més de ser un laboratori per a l’experimentació de sistemes i tecnologies.

Actualment, l’edifici te un consum d’energia primària de menys del 44 % de l’edifici de referència i amb un balanç d’energia gairebé nul.

Publica un comentari