VIII Jornada Tècnica del GECCC i el CADS. “Recursos hídrics i canvi climàtic”

Es tractaran problemàtiques de l’aigua en el context del canvi climàtic, en tres blocs: 1) Aigua, agricultura i canvi climàtic; 2) Aigua, economia i canvi climàtic, i 3) De les sèries pluviomètriques a la captació i gestió de l’aigua.

Publica un comentari