VI Simposi d' Espais Naturals Protegits de Muntanya i Qualitat

Estudiar i analitzar la conservació i sostenibilitat de la biodiversitat i la qualitat dels Espais Naturals Protegits de Muntanya, així com les dinàmiques dels Plans Estratègics i l'adaptació dels Sistemes de Gestió Integral.

Publica un comentari