VI Jornades de l'Alta Garrotxa. La conservació del patrimoni natural i la biodiversitat

Presentar els resultats dels diferents estudis i seguiments realitzats a l'Alta Garrotxa i estimular la participació de tots els agents implicats i experts en l'àmbit per tal de consensuar unes estratègies i mesures de gestió concretes per a la conservació d'aquest patrimoni.

Publica un comentari