V TROBADA DELS TALLERS PER A L’APLICACIÓ DEL CONVENI EUROPEU DEL PAISATGE . Els objectius de qualitat paisatgística: de la teoria a la pràctica

Tractar diverses experiències internacionals d’identificació i qualificació dels paisatges i debatre sobre la definició dels objectius de qualitat paisatgística i l'aplicació de polítiques paisatgístiques en els àmbits local, regional i estatal.

Publica un comentari