V Congrés Nacional sobre Espècies Exòtiques Invasores

Compartir experiències d’èxits i fracassos en la problemàtica d’invasions biològiques i comprendre’ls és un element clau per avançar en la gestió de les espècies exòtiques invasores i la restauració de la biodiversitat nativa.

Publica un comentari