Utilització Temporal dels Espais Buits Iniciatives per a l’activació dels espais en desús. El paper de l’administració pública

Aprofundir en la problemàtica i en l’oportunitat que representen aquests espais i, singularment, quin és el paper que poden jugar les administracions públiques locals en el foment o en la implementació d’aquest processos.

Publica un comentari