Una iniciativa d'un ens local que beneficiarà la mobilitat sostenible per accedir als centres de treball del seu municipi

L'Ajuntament d'Esparraguera ha aprovat unes modificacions de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per l’any 2009 amb l’objectiu d’incentivar l’activitat empresarial i les bones pràctiques ambientals.

Publica un comentari