Un tresor amagat: la gestió de les aigües subterrànies

Les aigües subterrànies constitueixen un recurs hídric poc conegut i moltes vegades contaminat o sobreexplotat.

Publica un comentari