Un projecte europeu impulsa la implantació eficient de tecnologia LED en il·luminació interior i exterior

El projecte europeu PremiumLight Pro (PLP) té per objectiu promoure la tecnologia d’il·luminació LED al sector de serveis públics i privats. Una gran part dels sistemes d’il·luminació tant a nivell públic com privat és ineficient i hi ha una manca de criteris i dissenys estàndard, així com desconeixement sobre els avantatges d’aquesta tecnologia entre projectistes, arquitectes i instal·ladors. La identificació de productes de qualitat es fa difícil davant la inexistència d’eines de suport als clients i la legislació sobre aquest tipus d’il·luminació és poca.

Com a resposta a aquest repte, el projecte ha generat una sèrie de materials per facilitar el disseny i execució de projectes d’il·luminació amb tecnologia LED: dues guies pràctiques sobre disseny d’il·luminació interior i exterior, a més d’un complet compendi de criteris de compra recomanats. Els documents han sigut elaborats amb la contribució de professionals de diferents àmbits i països i aborden de forma rigorosa i actualitzada els aspectes més destacats a l’hora d’assumir un projecte d’il·luminació.

Els criteris d’adquisició de material LED eficient i d’alta qualitat s’adrecen principalment a persones responsables de la compra i manteniment de les instal·lacions d’enllumenat públic i d’il·luminació interior tant a l’administració pública com a les organitzacions privades.

Més informació i descàrrega de les guies: http://www.premiumlightpro.es/

Publica un comentari