Un consum + responsable dels aliments

Una guia que conté propostes per a prevenir el malbaratament alimentari i fomentar un consum més responsable dels aliments.

Aquesta publicació és un resum de l’estudi “Diagnosi del malbaratament alimentari a Catalunya”, en el qual es dimensiona el fenòmen, se n’identifiquen les causes i es plantegen estratègies i propostes d’actuació per a reduir la pèrdua d’aliments que poden ser encara aprofitables, així com els impactes socials, econòmics i ambientals que se’n deriven.

Un consum + responsable dels aliments

Publica un comentari