U:50mil. Planejament territorial

Consultoria especialitzada en l’elaboració d’estudis i projectes que afecten al territori i al paisatge des dels punts de vista ambiental, econòmic i social.
Per a l’elaboració dels estudis tenim en compte els criteris sostenibilistes, i des d’una perspectiva holística i d’integració de tots els elements que interfereixen i afecten a la totalitat del territori.

Publica un comentari