TECMA – Fira internacional d'Urbanisme i del Medi Ambient

El certamen que, donada la seva periodicitat bienal, es convoca en els anys parells, tornarà a reunir en la Fira de Madrid a la indústria de l'Urbanisme i del Medi ambient, articulada entorn dels sectors d'equipament urbà; urbanització vial; parcs i jardins; instal·lacions esportives i d'oci; serveis urbans; equipament i aplicacions per a l'eliminació de barreres arquitectòniques; rehabilitació, manteniment i ornamentació; tractament d'aigües; residus sòlids; altres contaminacions; protecció i recuperació d'entorns naturals, i institucions, associacions i serveis.

Publica un comentari