Tauw Iberia

Consultoria i Enginyeria que traballa en:
– Plans d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES)
– Sòls contaminats i aigües subterrànies (Caracterització- Anàlisis de risc – Remediació)
– Estudis del medi i Planificació del territori (Estudis de impacte ambiental, Assistència ambiental d’obres, estudis de paisatge, estudis del medi natural, Avaluació estratègica de plans i programes, i d’altres).
– Estudis de mobilitat.
– Auditories Ambientals de Compravenda (Environmental Due Diligence).
– Medi ambient Industrial (IPPC – Anàlisi de Riscos – Responsabilitat Ambiental – Tancament d’empreses).

Publica un comentari