Taula rodona sobre el preu de la factura elèctrica

Amb aquest debat es vol respondre algunes de les preguntes que preocupen els enginyers industrials i a la societat en general:  És el sistema actual de regulació i establiment de preus l’adequat?  Funciona eficaçment el mercat de subhasta? És el cost de l’energia  proporcional als costos auditats de generació, transport i distribució?  Com es gestionarà el dèficit tarifari en un futur? Podrà extingir-se?

Publica un comentari