Taller: L’escala adequada per a cada concepte energètic

L’objectiu és conèixer els avantatges i les limitacions de cada escala i els factors d’influència per seleccionar la densitat de demanda, el potencial d’oferta, la distribució, etc., així com les possibilitats que ofereixen les eines per tal d’estar familiaritzats amb l’aplicació d’aquestes: exemples de potencialitats solars, mapes de calor i fred, experiències de països avançats, etc.

Publica un comentari