Taller: com interpretar la factura elèctrica i avaluació energètica a les llars

Formació per a tècnics dels ens locals, consistent en adquirir els coneixements i recursos per a poder reproduir el taller de com interpretar la factura elèctrica a la ciutadania, així com donar a conèixer pautes per disminuir el consum i la despesa energètica. També saber com fer les avaluacions energètiques a les llars i la instal·lació dels comptadors elèctrics instantanis.

Sessió formació taller: Com interpretar la factura elèctrica i avaluació enerètica a les llars

Com interpretar la factura elèctrica – Xènia Illas

Presentació de les instruccions d’instal·lació dels kits Efergy – Xènia Illas

Presentació de la guia d’auditories energètiques a les llars – Olga Freixa

Presentació de materials de sensibilització – Olga Freixa

Criteris d’il·luminació eficient a la llar – Antonio Rodríguez

Experiència del Projecte Comarcal de Prevenció i Pal·liació de la Pobresa Energètica del Consell Comarcal del Gironès i desl Consorci de Benesta Social Gironès-Salt – Eduard Baster

Publica un comentari