Sustainable consumption and production for regional and urban adaptation to climate change

L’objectiu del curs és múltiple i de caire multidisciplinar. Inclou identificar i analitzar les causes locals que contribueixen al canvi climàtic, les potencials mesures per reduir els seus efectes (consums energètics, mobilitat), els previsibles efectes locals, i les mesures de detecció i mitigació que s’haurien de preveure per reduir els impactes i adaptar-se als canvis introduïts pel canvi climàtic. Així, es pretén iniciar la preparació de polítics, administradors i tècnics per al futur previsible.

Publica un comentari