Subvencions per sufragar despeses derivades de l'adopció d'iniciatives relacionades amb l'estalvi en el consum de l'aigua i amb l'aprofitament de recursos no potables

Poden ser objecte de subvenció les inversions realitzades pels ens locals derivades de les iniciatives relacionades amb l'estalvi en el consum d'aigua i el foment de l'aprofitament en habitatges i serveis de les aigües grises i pluvials.
Poden també ser objecte de subvenció les inversions realitzades pels ens locals derivades de la construcció d'infraestructures que tinguin per objecte la reducció del consum d'aigua potable mitjançant la posada en valor de recursos no prepotables i la substitució per aigües de qualitat inferior, en aquells usos existents que així ho permetin.
En tots els casos es consideren elegibles també les principals conduccions de distribució fins als punts d'aplicació, hidrants inclosos, però no les instal·lacions de reg en l'interior dels jardins.
Publicat al DOGC núm. 4772 de 30.11.2006

Publica un comentari