Subvencions per l'execució d'obres d'instal·lació per al subministrament d'energia elèctrica i de gas en el medi rural

Obres per al subministrament d'energia elèctrica per extensió o ampliació de les xarxes elèctriques existents. Se n'exclouen les instal·lacions d'enllumenat destinades a il·luminar zones de domini públic.
Instal·lacions de generació d'energia elèctrica per a consum propi basades en l'energia solar fotovoltaica (sistemes aïllats).
Obres per al subministrament de gas per extensió o ampliació de les xarxes de gas existents o bé per la nova instal·lació o ampliació de les xarxes locals de gas canalitzat, a partir de dipòsits centralitzats de gas liquat del petroli o de gas natural liquat. En queden excloses les instal·lacions de consum propi.

Publica un comentari