Subvencions per inversions sostenibles per a la instal·lació de calderes de biomassa

Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment de concessió de subvencions als ajuntaments per al finançament d’inversions financerament sostenibles en calderes de biomassa i/o xarxes de calor en equipaments de titularitat i/o gestió municipal per a l’any 2015, que hagin estat prèviament planificades en plans d’acció d’energia sostenible (PAES), aprovats pel Ple municipal.

Publicat al BOP núm. 83 de 30 d’abril de 2015

Publica un comentari