Subvencions per al foment de la rehabilitació edificatòria d’edificis de tipologia residencial

L’objecte d’aquestes bases reguladores és establir quines són les actuacions que, en matèria de foment de la rehabilitació edificatòria, són susceptibles de rebre subvencions, i establir les condicions i els requisits per accedir-hi, amb la finalitat de promoure en els edificis la conservació, la millora de la qualitat i de la sostenibilitat, i la realització dels ajustos raonables per a una adequació efectiva en matèria d’accessibilitat.

Publicat al DOGC núm. 7129 de 27.05.2016

Publica un comentari