Subvencions per a l'adquisició i instal·lació de tecnologies eficients a l'enllumenat públic

Els projectes i actuacions en el Marc del Programa d'Estalvi i Eficiència Energètica.
ORDRE TRI/348/2006, de 4 de juliol. (DOGC núm. 4674 – 12/07/2006)

Publica un comentari