Subvencions per a l’adquisició de vehicles elèctrics en el marc del Pla d’Acció 2010-2012 del Pla integral d’impuls al vehicle elèctric 2010-2014

Al BOE núm. 283 de 24.11.2011 es publica Real Decreto 1700/2011, de 18 de novembre que modifica el RD 648/2011 de 9 de maig, i entre d’altres modifica els terminis de sol·licitud de subvenció de 2011 (fins el 15 de desembre de 2011) i la del 2012 ( fins 30 de novembre de 2012).

Més informació: Plan MOVELE

Real Decreto 648/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos durante 2011, en el marco del Plan de acción 2010-2012 del Plan integral de impulso al vehículo eléctrico en España 2010-2014.

 

Publica un comentari