Subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial

Finançament de les obres de rehabilitació d’elements comuns i d’espais privatius comunitaris en edificis de tipologia residencial col·lectiva o plurifamiliar, i en edificis d’un sol habitatge. Els edificis d’ús residencial col·lectiu o plurifamiliar han d’haver estat construïts i acabats abans de l’any 1981.

Publicat al DOGC núm 6480 de 27.03.2015

Publica un comentari