Subvencions per a la redacció i la presentació de projectes susceptibles de ser finançats per la UE

Aquesta convocatòria cobreix els honoraris de redacció del projecte i/o la dedicació de personal propi de cada ajuntament, degudament acreditada- però no el cost de realització del projecte.
Publicat al BOP núm. 32 – Annex 1 – 17/02/2010

Publica un comentari