Subvencions per a actuacions sobre la xarxa veïnal i rural de camins a les comarques de muntanya

Aquesta línia de subvencions té per objecte el foment d'actuacions destinades a l'arranjament i/o la pavimentació de la xarxa veïnal i rural de camins els titulars dels quals siguin municipis inclosos en alguna de les comarques de muntanya (A Comarques de Girona: Cerdanya, Garrotxa i Ripollès)
Publicat al DOGC núm. 5587 de 15.03.2010

Publica un comentari