Subvencions en règim reglat en el marc del Programa d'energies renovables

Per a instal·lacions d'aprofitament d'energia solar tèrmica mitjançant captadors solars.
Publicat al DOGC núm. 5163 de 01.07.2008

Publica un comentari