Subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc del Programa d'energies renovables

Per a la realització d'instal·lacions d'aprofitament de biomassa llenyosa per a usos tèrmics (producció i distribució de calor i/o fred) que valorin la biomassa mitjançant processos termoquímics.
Publicat al DOGC núm 5163 de 01.07.2008

Publica un comentari