Subvencions als ajuntaments de la demarcació de Girona per a la lluita i control integrat de plagues urbanes

Actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes d’insectes, inclòs el mosquit tigre, rosegadors i aus.

No es consideraran objecte d’aquesta convocatòria les actuacions sobre animals domèstics, animals de companyia (gats i gossos) i animals salvatges urbans. Tampoc es consideraran objecte d’aquestes bases els tractaments següents: de fitosanitaris, de corcs i de tèrmits.

Publicat al BOP núm. 128 de 07.07.2014

Publica un comentari