Subvencions adreçades als municipis connectats a xarxes d'abastament supramunicipals per fer front a les despeses derivades de la recuperació urgent de captacions en desús

Les despeses realitzades pels ens locals derivades de la recuperació i posada en servei de captacions en desús, de les actuacions necessàries per intensificar l'aprofitament de captacions que ja estiguin en servei, o per a la recerca i construcció de noves captacions, el termini d'execució i d'entrada en servei de les quals sigui igual o inferior a tres mesos, llevat que es tracti d'actuacions que incloguin processos o plantes de tractament d'aigües potables sobre el recurs recuperat o es tracti de noves extraccions que serà de cinc mesos.

Publica un comentari