Subvenció per a actuacions de gestió, conservació i recuperació d’espais fluvials

Actuacions de gestió, conservació i recuperació d’espais fluvials d’abast ampli que pretenen millorar la funcionalitat ambiental, hidràulica i morfodinàmica amb la finalitat de contribuir a l’assoliment dels objectius ambientals en la massa d’aigua objecte de l’actuació.
Publicat al DOGC Núm. 5148 de 04.06.2008

Publica un comentari