Delibera – SERVEIS DE PARTICIPACIÓ INTERACTIVA, SL.

Empresa que ofereix un conjunt de serveis per a facilitar la participació en els processos de consulta i de presa de desissions col·lectives. Aquests serveis estan orientats a facilitar que les persones prenguem part en la detecció de problemes, en l’elaboració, difusió i valoració de propostes, en l’aplicació de solucions, amb una gamma de mètodes per afavorir una participació de qualitat orientada a resultats i amb una gran transparència dels processos que enforteixixen la seva legitimitat.
– Métodes Innovadors per a facilitar les dinàmiques.
– Serveis Agendes 21.
– Serveis d’assessoria i organització de la participació.
– Mòduls web integrables i adaptables

Publica un comentari