Sotmès a informació pública el Projecte de decret de creació de la Comissió Interdepartamental de Nitrats i Dejeccions Ramaderes

La Comissió té per objecte elaborar, definir i coordinar les estratègies i polítiques de gestió de la matèria orgànica i fertilització, vetllant especialment per la valoració de les dejeccions ramaderes com a fertilitzants, de manera que aquestes assegurin la protecció de les aigües subterrànies, els sòls i la salut de les persones.
 

Publica un comentari