Sostenibilitat i planificació territorial i infraestructural

Pretén donar dimensió pública a la lectura crítica que en fa una part de la societat civil amb l'objectiu d'intentar incidir en l'àmbit polític.

Publica un comentari