Sostenibilitat i Participació Ciutadana en l'àmbit local

1. Aprofundir en els criteris de governabilitat i participació ciutadana des d’una perspectiva local.
2. Intercanviar i facilitar instruments de foment de la democràcia participativa i deliberativa. Compartir experiències.
3. Millorar la gestió del coneixement per tal d’abordar millor la complexitat de la sostenibilitat socioambiental. Plantejar indicadors i instruments que facilitin una gestió “alternativa” del territori i dels seus recursos.
4. Promoure iniciatives econòmiques territorialment sostenibles, dinamitzar una “nova economia del territori”, orientada cap un model de desenvolupament més integral i sostenible. Enfortir i consolidar una xarxa crítica d’acció territorial que aplegui nous agents econòmics, socials i culturals que propugnen una “nova cultura del territori”.
5. Engegar un procés participat per aportar idees i reflexions per la presentació d’un projecte “LIFE+ aplicació i governança” a les comarques gironines.

Publica un comentari