Sostenibilitat i finances municipals. Diagnòstic i propostes per als ens locals de Catalunya

La notable dependència que les hisendes públiques, i particularment les municipals, han gaudit dels ingressos vinculats a l’urbanisme, impliquen que en moments com l’actual de desacceleració del sector urbanístic, facin replantejar el model existent per tal de cercar noves fonts financeres sostenibles a mitjà i llarg termini.

Sostenibilitat i finances municipals. Diagnòstic i propostes per als ens locals de Catalunya

Publica un comentari